Omet navegació

acompanyar

Entre altres accepcions, té el significat d'‘adjuntar una cosa (a una altra, considerada principal)’.

Cal companyar la sol·licitud amb el certificat d'Hisenda.

Com es veu, el complement directe de acompanyar és l'element principal, al qual s'adjunta l'element secundari. Mantenim en tota aquesta fitxa la convenció que la sol·licitud és l'element principal, i el certificat, el secundari.

Són correctes, doncs, les construccions en què aquest objecte principal figura com a complement directe o equivalents, per exemple, com a subjecte d'una oració passiva (perifràstica o pronominal) o concordant amb un participi passiu:

La sol·licitud pot acompanyar-se (= ser acompanyada) pel / del / amb el certificat d’Hisenda. (La sol·licitud, document principal, és subjecte de passiva,)

Cal enviar la sol·licitud acompanyada pel / del / amb el certificat d’Hisenda. (La sol·licitud, document principal, concorda amb el participi passiu acompanyada,)

El certificat que acompanya la sol·licitud està emés per Hisenda. (La sol·licitud, document principal, és complement directe de acompanya. Aquesta construcció, en què el document secundari fa de subjecte, no figura en els diccionaris, però pot considerar-se una extensió vàlida d'altres accepcions del mateix verb.)

Tanmateix, no són correctes les construccions amb acompanyar en què el complement directe no és l'objecte principal, sinó el secundari. En molts d'aquests casos, cal usar el verb adjuntar, amb el document principal com a complement de règim:

* Cal acompanyar el certificat a la sol·licitud. (Cal dir: Cal adjuntar el certificat a la sol·licitud.)

* La sol·licitud ha d’acompanyar el certificat d’Hisenda. (Cal dir: La sol·licitud ha d’anar acompanyada del certificat d’Hisenda, o bé: A la sol·licitud cal adjuntar-hi el certificat d'Hisenda.)

* Cal enviar la sol·licitud abans de deu dies; podeu acompanyar(-hi) el certificat d'Hisenda. (Cal dir: Cal enviar la sol·licitud abans de deu dies; podeu acompanyar-la del certificat d'Hisenda, o bé: Cal enviar la sol·licitud abans de deu dies; podeu adjuntar-hi el certificat d'Hisenda.)

* La documentació que cal acompanyar a la sol·licitud inclou un certificat d’Hisenda. (És incorrecte perquè que, que representa la documentació ―document secundari, funciona com a complement directe de acompanyar, mentre que a la sol·licitud ―document principalfunciona com a complement de règim. Cal dir: La documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud on que és el subjecte, mentre que la sol·licitud és complement directe o bé: La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud )

Observem que, en tots els casos, les construccions correctes són les més naturals, mentre que les incorrectes sonen artificioses.

Compareu amb adjuntar.