Omet navegació

GramaTIC

El gramaTIC és una guia de suport gramatical per a l’elaboració de documents que es troba en procés d’actualització permanent. 
El seu arbre de contingut inclou els apartats següents: Ortografia, Morfosintaxi, Doblets lingüístics, Majúscules i minúscules, Tipus de lletra, Signes de puntuació, Abreviacions, Tractaments, Toponímia, Criteris de traducció i Normes de citació.  
L’última actualització s’ha realitzat el mes de maig de 2024, coincidint amb l’aprovació i publicació dels nous Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat, per l’Acord del Consell de 29 d’abril de 2024, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9840, de 02/05/2024. 
Quan necessiteu saber si el gramaTIC conté una paraula o una expressió determinada, feu servir el quadre de busca que hi ha en la part superior dreta d’esta pàgina.