Resultats: Els subratllats de color indiquen errors ortogràfics, qüestions gramaticals o tipogràfiques i recomanacions d'estil. Fent clic en les paraules assenyalades, obtindreu suggeriments de correcció, si n'hi ha. Els resultats són orientatius i no poden substituir una revisió.

 

Opcions de correcció
Criteris de l'Administració de la Generalitat
Recomana paraules i formes preferents
Evita paraules i formes col·loquials
Verbs incoatius: -eix (serveix) -ix (servix)
Demostratius: aquest este
Accentuació: cafè café
Concordança: dos/dues dos
Municipis valencians: nom valencià nom oficial

Basat en la tecnologia de LanguageTool