AJUDA

Què és el traductor Salt?

El traductor Salt és una adaptació al valencià del programari lliure de traducció automàtica Apertium que ha preparat la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
 

Què puc fer amb el Salt?

Aquest lloc web tradueix textos del valencià al castellà i del castellà al valencià, i corregeix textos en valencià.

En la part superior de la pàgina Traductor, es pot escriure (o apegar) un text en la caixa de l'esquerra i triar el sentit de la traducció; després de prémer el botó Tradueix, es presenta la traducció en la caixa de text de la dreta.

En la part de baix de la pàgina Traductor, es pot triar un fitxer i enviar-lo a traduir. El fitxer es tradueix molt ràpidament i es rep com qualsevol altre fitxer que es baixa d'Internet, siga en la carpeta de descàrregues o guardant-lo en la que l'usuari haja configurat.

En la pàgina Corrector, es pot escriure (o apegar) un text en valencià en la caixa de text i triar les opcions que es vulga; després de prémer el botó Revisa, es presenta la revisió.

En la caixa de text del traductor, quant de text es pot traduir?

Per limitacions dels navegadors, en la caixa de text del traductor es poden traduir fins a 30.000 caràcters. Per a textos més extensos, useu l'apartat DOCUMENTS.

En l'apartat de documents del traductor, quina mida poden tindre els documents que hi puge a traduir?

El Salt admet documents de fins a 10 MB. Si teniu un document més gran, podeu intentar eliminar-ne elements pesats com ara fotos o gràfics, o partir-lo i pujar-lo en diverses parts.

En la caixa de text del corrector, quant de text es pot corregir?

Per limitacions dels navegadors, en la caixa de text del corrector es poden corregir fins a 30.000 caràcters.

Tinc un document en format doc o xls. Puc traduir-lo?

El Salt està preparat per a traduir els formats ofimàtics més usuals actualment, que són: odt, ods i odp (d'OpenOffice i LibreOffice), i docx, xlsx i pptx (de Microsoft). Per a traduir un document que tenim en format doc o xls, cal obrir-lo en una versió actual del processador de textos o del full de càlcul i guardar-lo en un d'aquests formats.

En la traducció de documents, ¿per què alguns mots es tradueixen partits?

Alguns paquets ofimàtics introdueixen, d'una manera que no és transparent per als usuaris, caràcters de codis interns entre les lletres dels textos. Això provoca que el procés de traducció automàtica trobe separacions que l'autor no veu ni té consciència d'haver-ne fet.

Com es pot solucionar:

  • Si el document original està en format odt, cal obrir-lo, guardar-lo en format docx (usant el format xml de Microsoft Word 2007-2013) i tancar-lo; a continuació, tornar-lo a obrir i a guardar com a odt. Aleshores hauran desaparegut aquests codis i el Salt traduirà el document sense problemes.

  • Si el document original  està en format docx, cal passar-lo a odt.

  • Una solució extrema és copiar el text (o només la part que dona problemes), guardar-lo en un fitxer de format txt (perdrà tots els formats) i traduir-lo a banda. També es pot fer servir la caixa de traduir textos del Salt, ja que no inclou codis.

Aquesta situació es produeix per la forma de guardar la informació que tenen alguns paquets ofimàtics. Els fitxers docx o odt guarden informació de moltes de les accions que fa l'autora o autor del fitxer, de manera que si, per exemple, en algun moment se separa el mot en dues parts, o se'n posa en negreta primer una part i després l'altra, el paquet ofimàtic deixarà el mot enregistrat com dos elements junts, tot i que visualment els presente com la mateixa paraula. El traductor, que realitza un procés automàtic, no pot diferenciar si aquesta separació, que no és visible, ha sigut decidida per la persona que ha escrit el document o ha sigut causada per la manera com s'emmagatzema la informació, i sempre tracta aquests elements com dues (o més) paraules separades.

Què signifiquen els símbols #/@ que apareixen en la traducció?

Els símbols #/@ poden pertànyer al text original o bé indicar algun tipus d'error que es produeix a l'hora de construir els diccionaris del traductor.