Visualització de contingut web

Criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat

En el DOGV núm. 9840, del 2 de maig de 2024, s'ha publicat l'Acord de 29 d'abril de 2024, del Consell, d'aprovació dels criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat.

Criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat